PrecisionDays groot succes!

Precisielandbouw wordt toegankelijk voor telers 

Afgelopen week vonden bij Van Den Borne Aardappelen in Reusel de PrecisionDays plaats. Ruim 800 bezoekers lieten zich informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw. Zo’n 50 toeleveranciers, waaronder Pixel Farming Robotics, WeLaser en Tective Robotics, presenteerden zich aan telers, technisch professionals, studenten en andere geïnteresseerden. De PrecisionDays is het eerste wapenfeit van VDBORNE Campus.  

Toekomstbestendige landbouw mogelijk met precisielandbouw
Precisielandbouw belooft al jaren een belangrijke oplossing te zijn voor toekomstbestendige landbouw. De afgelopen dagen toonden diverse innovatieve bedrijven aan dat deze technieken inmiddels marktrijp zijn en klaar zijn mee de transitie te maken. 
Een toonaangevend voorbeeld is Pixel Farming Robotics. Zij presenteerden hun Robot One; een geavanceerde landbouwrobot die telers helpt bij het verbeteren van de bodemgezondheid en daarmee met de overgang naar regeneratieve landbouw en het komen tot veerkrachtigere gewassen. Daarnaast presenteerde WeLaser zich voor het eerst in Nederland. WeLaser is een samenwerking met o.a. de Duitse industrie om contactloos onkruid energie-efficient weg te halen met laser. Ook Tective Robotics presenteerde haar oplossing. Zij bieden een lokaal en volledig automatisch vliegveld voor drones: de SkyHive. Beoogd is dat de Hive, met in totaal vijf drones, op een centrale plek wordt neergezet zodat meerdere telers in een straal van ongeveer 20 kilometer gebruik van kunnen maken. Elke Hive heeft een remote controlekamer en verwerkt orders van telers voor de drones (de zogenaamde ReFly). De drones kunnen bijvoorbeeld op millimeter nauwkeurig niveau akkers inspecteren op ziektes of gewasgroei. En, niet onbelangrijk, omdat meerdere telers er gebruik van kunnen maken, wordt de inzet van drones ook betaalbaar voor telers. Bovendien komt met dergelijke oplossingen, een gebiedsgerichte aanpak voor landbouw dichterbij. Momentele laat wetgeving echter nog niet toe om de SkyHive in de markt toe te staan. Dergelijke demonstraties moeten ertoe bijdragen om dit op termijn wel mogelijk te maken.

VDBorne Campus als versneller van precisielandbouw
VDBorne Campus is een initiatief van akkerbouwer Jacob van den Borne. Hij heeft een rijke historie in het testen, valideren en omarmen van de nieuwste precisielandbouwtechnieken. Technieken die essentieel zijn om te komen tot toekomstbestendige landbouw in Nederland. Veel van die technieken zijn echter nog kostbaar en te complex voor de gemiddelde teler. VDBorne Campus heeft als doel precisielandbouw laagdrempelig toegankelijk te maken voor telers en andere belanghebbenden. Middels werk-, test- en ontwikkelfaciliteiten biedt de VDBorne Campus technische toeleveranciers een praktijkomgeving. Gestart vanuit Making Sense in 2012, doorgepakt in 2017 via het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en nu de volgende groeifase vanuit het nieuwe moederschip VDBorne Campus. Middels evenementen, kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling biedt de VDBorne Campus telers een laagdrempelige omgeving om de nieuwste precisielandbouwtechnieken te ervaren, te testen en aan te leren. Met universiteiten en onderzoeksinstituten zijn ze sowieso de komende zeven jaar precisie validatie en test centrum. Daarmee draagt VDBorne Campus bij aan het verduurzamen van de landbouw in Nederland en Europa. 

Over Jacob van den Borne
Jacob van den Borne is met zijn boerenbedrijf Van Den Borne Aardappelen een groot pleitbezorger van precisielandbouw. De Brabantse akkerbouwer, gevestigd in Reusel, teelt op ruim 600 hectare in Nederland en België. Al sinds 2009 past hij precisielandbouw toe om effectiever te telen, zowel economisch als ecologisch. Sindsdien heeft hij voortdurend nieuwe technieken geïntroduceerd, grote hoeveelheden data verzameld en wordt hij internationaal beschouwd als koploper op het gebied van precisielandbouw. In het najaar van 2023 lanceerde hij de VDBorne Campus om de adoptie van precisielandbouw in Nederland en Europa verder te versnellen. 

Meer weten? 
Meer weten wie er nog meer gedemonstreerd hebben en wat er nog meer tijdens de PrecisionDays voorbij kwam, meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

Demo van Robot One door Pixel Farming Robotics.

Demo van Robot One door Pixel Farming Robotics.


Europees samenwerkingsverband WeLaser presenteerde zich voor het eerst in Nederland

Europees samenwerkingsverband WeLaser presenteerde zich voor het eerst in Nederland


Tective Robotics presenteerde haar SkyHive vliegveldoplossing met vijf drones

Tective Robotics presenteerde haar SkyHive vliegveldoplossing met vijf drones.