Persbericht: Lancering internationale campus over precisielandbouw

Akkerbouwer Jacob van den Borne lanceert VDBORNE Campus voor duurzame landbouw

Tijdens de PrecisionDays in het Noord-Brabantse Reusel werd vandaag de VDBORNE Campus officieel gelanceerd: een internationale campus waar boeren, technische bedrijven, overheden en ketenpartners samenwerken om richting te geven aan de (precisie)landbouw van de toekomst. De campus is een initiatief van Jacob van den Borne om toekomstige generaties in staat te stellen te (blijven) boeren door de adoptie en kennisontwikkeling rondom precisielandbouw te versnellen. . 
De VDBORNE Campus vormt dé ontmoetingsplek op het gebied van precisielandbouw waar partijen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken aan innovatie en toepassing van precisielandbouw. 

Precisielandbouw geeft agrarische sector broodnodige perspectief
De agrarische sector staat onder grote druk. Dit wordt onder meer veroorzaakt door veranderende wetgeving en steeds strikter wordende milieueisen. Het wordt steeds complexer om goed, veilig voedsel te produceren tegen een betaalbare prijs en met een minimale impact op de omgeving. Precisielandbouw is de oplossing voor een toekomstbestendige agrarische sector. Het is een manier van boeren waarbij data en technologische oplossingen worden gebruikt om datagedreven beslissingen te nemen over het toepassen van de juiste teeltmaatregel op de juiste plek op het juiste moment. Slimme, technische oplossingen binnen de precisielandbouw, zoals bijvoorbeeld sensoren, robots drones en robots, maken ons voedselsysteem efficiënter, effectiever én duurzamer.

VDBORNE Campus streeft versnelt de adoptie van precisielandbouw
Hoewel precisielandbouw grote kansen biedt, komt dit nog onvoldoende van de grond. Zo ontbreekt het boeren vaak aan kennis en ervaring en ontbreekt het startups precisielandbouw aan ontwikkelfaciliteiten. Daarom lanceert akkerbouwer Jacob van den Borne de VDBORNE Campus. “Met deze campus willen wij de sector echt verder helpen en agrariërs ondersteunen om precisielandbouw versneld toe te passen op hun eigen bedrijf”, zo stelt Jacob. “We geven de sector perspectief en helpen boeren om future-proof te (blijven) boeren”. De Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes - Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart) onderschrijft deze ambitie: “De toekomst voor de agrarische sector is digitaal. Als Noord-Brabant willen wij vernieuwingen aanjagen en het knooppunt vormen voor innovatie in de agrarische sector. Wij zijn dan ook trots dat ook de VDBORNE Campus zich ook in deze regio vestigt.”

Kennis, samenwerking en innovatie vormen speerpunten
De campus, gevestigd in Reusel; het hart van de Euregionale akkerbouw, vormt een internationale community met een fysiek clubhuis waar boeren, techniekbedrijven, toeleveranciers, overheden en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennis ontwikkelen en samenwerken aan kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van precisielandbouw. De campus herbergt hiervoor onder meer kantoor- en vergaderfaciliteiten, onderzoeksruimtes en proefvelden en organiseert trainingen en opleidingen waar boeren en beleidsmakers alles kunnen leren over precisielandbouw.